Personaleudvikling

På Søndervang er der ansat: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, kokke, rengøringsassistenter og servicemedarbejdere.

Den grundlæggende værdi i medarbejdergruppen er ordentlighed og rummelighed overfor beboere, pårørende og kollegaer. Alle medarbejders kompetencer er lige vigtige for at understøtte det ”gode liv” på Søndervang.

Vores pleje og behandlingsmål er, at det enten tager udgangspunkt i den nyeste viden eller er baseret på best practice. Derfor vægtes kompetenceudvikling og uddannelse højt.

I 2017-2018 arbejdes der med prioritering af arbejdsopgaver og vi har fortsat fokus på læring i hverdagen herunder bl.a. undervisning i dokumentation og medicinadministration. Desuden arbejdes der med: palliation (smertelindrende behandling), sårpleje og forflytning.

Generelt prioriteres efter- og videreuddannelse højt- og flere i medarbejdergruppen og ledergruppen har gennemført videreuddannelse på Diplom og/eller Masterniveau.

Det er ambitionen, at Søndervang i fremtiden skal understøtte projekter og forskning i ”sund” aldring på et højt fagligt og akademisk niveau.

Vi arbejder ud fra Søndervangsmodellen, som fremhæver at vi er en transperent organisation, hvor der er læring og plads til forskellighed. Søndervangsmodellen blev udviklet i januar 2015 på et lederudviklingsseminar i samarbejde med Konsulent/MoPP Mads Bab fra firmet ”Gnist” i Århus.

Alle typer af beboere kan rummes i organisationen, der er kendetegnet ved en høj grad af faglighed og overskud til at se ud og lære af omverdenen. Ordentlighed er den bærende værdi.

Hver dag arbejder ledere og medarbejdere med dagens ”Gnist” historie. En lille fortælling om hvad der gjorde/gør en god forskel i ens arbejdsliv - i forhold til beboere, pårørende eller kollegaer.