Elever og studerende

Søndervang plejehjem introducere og uddanner elever og studerende på mange forskellige niveauer. I målet om at skabe et trygt og sammenhængende praktikforløb er der udarbejdet programmer for den kliniske undervisning.

Alle forløb evalueres i forhold til den enkeltes læringsudbytte, dette gælder både elev, studerende, praktikvejleder og Søndervang som læringsinstitution. Programmerne opdateres løbende jf. skolernes og Søndervangs udvikling.

Grundforløbselever

Grundforløbselever vil i deres virksomhedsforlagt undervisning på Søndervang blive introduceret til de fag der er med til at skabe sikre rammer for de ældres sundhed og trivsel. Målet for Søndervang er at eleverne efter denne periode er i stand til at kunne træffe et valg omhandlende deres fremtidige uddannelse.

Trin 1 og 2 elever

Søndervang plejehjem uddanner trin 1 elever i deres første og sidste praktikperiode.
Søndervang plejehjem uddanner trin 2 elever i deres sidste praktikperiode. Fælles for trin 1 og 2 er at Søndervang i praksis skaber rammerne til at eleverne får muligheden for at kunne opfylde målene for deres praktik.

Sygeplejerske studerende

Søndervang plejehjem modtager modul 1 studerende. Forløbet er på 5 hverdage. Formålet er at de studerende skal stifte bekendtskab med sygeplejerskens virksomhedsområder, samspillet mellem sygeplejerske og den enkelte beboer og patientologi.

Farmaceut studerende

Søndervang plejehjem danner desuden rammerne for farmaceut studerende der i et forløb på 10 hverdage vil anvende deres kompetencer på Søndervang i form af medicinafstemning, undervisning til personale og beboere.