Pleje og omsorg

Sygeplejen på Søndervang er omorganiseret i 2014/2015. Der er nu ansat sygeplejersker dag, aften og nat og der ydes en topkvalificeret behandling og pleje – også til beboere med komplekse plejebehov – så det er muligt for alle at opretholder størst mulig livskvalitet. Vi arbejder systematisk med kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til observation, opsporing, forebyggelse. Søndervangs sygeplejersker støtter SOSU-assistenterne og –hjælperene i deres arbejde.

På Søndervang er det målet, at de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer skal være tilstede hele døgnet i forhold til at observere og handle på ændringer i beboernes almentilstand og undgå unødige indlæggelser. Alle faggrupper samarbejder i plejeteamet om at give beboerne den bedste individuelle pleje og behandling. En pleje som vi tilstræber lever op gældende kvalitets standarder og sygeplejefaglig evidens.