Livshistorie

Søndervang er et mangfoldigt hus. Vi ser og lægger vægt på den enkeltes særpræg og giver os tid til at sætte os ind i den enkeltes baggrund og livshistorie.

Vi holder bl.a. indflytningssamtaler, hvor vi forventningsafstemmer og sætter os ind i, hvad beboeren er rundet af. Det er vigtigt for Søndervang, at alle beboeres integritet bevares.

Alle liv er lige vigtige.

Flere flytter til Søndervang sammen med deres ægtefælle, dette oplever vi som en ekstra dimension.

Livshistorie