MED-udvalg

MED-udvalg står for ”medbestemmelse og medindflydelse”. Søndervangs MED-udvalg skal sikre, at alle medarbejdere har medindflydelse på, hvad der sker på deres arbejdsplads. Dette enten direkte ved at være medlem af MED-udvalget eller indirekte ved at drøfte organisatoriske og faglige problemstillinger med de kollegaer, som er repræsenteret i MED-udvalget.

I januar 2017 har der været valg til MED-udvalget på Søndervang. Valget er sket i henhold til Frederiksberg Kommunes rammeaftale for MED-udvalg og Søndervangs forretningsorden for MED-udvalget. . Hent forretningsorden >

Der er valg til MED-udvalget igen i 2019.

Medlemmerne i MED- udvalget

Medarbejdersiden:

– Marlene Baltersen (team 3 ): Arbejdsmiljørepræsentant.
– Marianne Østergaard (team 3): Arbejdsmiljørepræsentant.
– Tanja Hauksdottir (plejeboligerne): TR for FOA-gruppen. Hanne-Mie Rønhede er suppleant for Tanja Hauksdottir.
– Kiri Kamilla Kopae: Medarbejderrepræsentant for gruppen: sygeplejersker, terapeuter, administration.
– Baskim Jasari: Medarbejderrepræsentant for gruppen: køkken, vaskeri, teknisk service, rengøring.

Ledersiden:

– Afdelingssygeplejerske Louise Merrild Lange (plejehjemmet): Ledelsesrepræsentant.
– Pia sehested, konstitueret afdelingssygeplejerske.
– Yvonne Andersen. Ledelses repræsentant/administrationschef.
– Forstander Lene Wichmann: Formand og arbejdsmiljø leder.

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er en del af MED-udvalget. Lene Wichmann er arbejdsmiljøleder. Marlene Baltersen og Hanne Schrøder er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Der er valgt til arbejdsmiljøgruppen i 2018

Arbejdsmiljøgruppen varetager alle arbejdsmiljøspørgsmål på Søndervang og har ansvaret for udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV’er) m.m. Arbejdsmiljøgruppen mødes ca. 1 gang om måneden.

Den 28. april 2015 var Arbejdstilsynet på uanmeldt tilsyn. Fokusområdet var indeklima og støj. Der blev ikke givet bemærkninger eller påbud.Hent rapport >