MED-udvalg

MED-udvalg står for ”medbestemmelse og medindflydelse”. Søndervangs MED-udvalg skal sikre, at alle medarbejdere har medindflydelse på, hvad der sker på deres arbejdsplads. Dette enten direkte ved at være medlem af MED-udvalget eller indirekte ved at drøfte organisatoriske og faglige problemstillinger med de kollegaer, som er repræsenteret i MED-udvalget.

I januar 2017 var der sidst valg til MED-udvalget på Søndervang. Valget er sket i henhold til Frederiksberg Kommunes rammeaftale for MED-udvalg og Søndervangs forretningsorden for MED-udvalget.. Hent forretningsorden >

Der er valg til MED-udvalget igen i 2019.

Medlemmerne i MED- udvalget

Medarbejdersiden:

– Marlene Baltersen (team 3 ): Arbejdsmiljørepræsentant.
– Marianne Østergaard (team 3): Arbejdsmiljørepræsentant.
– Tanja Hauksdottir (team 1): TR for FOA-gruppen. Hanne-Mie Rønhede er suppleant for Tanja Hauksdottir.
– Kiri Kamilla Kopae (team 1): Medarbejderrepræsentant for gruppen: sygeplejersker, terapeuter, administration.
– Baskim Jasari (teknisk afdeling): Medarbejderrepræsentant for gruppen: køkken, vaskeri, teknisk service, rengøring.

Ledersiden:

– Afdelingssygeplejerske Louise Merrild Lange (team 2, 3 & 4): Ledelsesrepræsentant.
– Afdelingssygeplejerske Pia Sehested (team 1).
– Køkkenchef Martin Becker Rasmussen
– Forstander Lene Wichmann: Formand og arbejdsmiljø leder.

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er en del af MED-udvalget. Lene Wichmann er arbejdsmiljøleder. Marlene Baltersen og Marianne Østergaard er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Der har været afholdt valg til arbejdsmiljøgruppen i 2018.

Arbejdsmiljøgruppen varetager alle arbejdsmiljøspørgsmål på Søndervang og har ansvaret for udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV’er) m.m. Arbejdsmiljøgruppen mødes ca. 1 gang om måneden.

Den 28. april 2015 var Arbejdstilsynet på uanmeldt tilsyn. Fokusområdet var indeklima og støj. Der blev ikke givet bemærkninger eller påbud. Hent rapport >