Forstanderen har ordet

Søndervang har altid været kendetegnet ved en høj grad af socialfaglighed. Det vil sige, at der på Søndervang altid er værnet om ”det gode liv”, beboerne har haft mulighed for at komme i teateret og i operaen, der er tradition for store fester og underholdning med musik og sang. Bestyrelse og medarbejdere arbejder hele tiden på, at få den socialfaglige og fagfaglige standard til at være på samme høje niveau.

Beboerne på Søndervang er gennem de sidste år blevet mere komplekse, de får mere medicin og udskrives tidligere fra hospitalerne, når de har været syge, derfor skal den sygeplejefaglige standard være rigtig høj. Men det ene skal ikke trumfe det andet. Søndervang vil begge dele.

Traditionen for sociale arrangementer med høj kvalitet skal fortsætte, samtidig med at fagfagligheden styrkes gennem en konstant forholden sig til nye kvalitetsstandarder og uddannelse af medarbejdere.

Vi har forholdt os konkret til medarbejdernes kompetencer og uddannelsesniveau. Uanset uddannelsesniveau skal alle være i besiddelse af solide grundlæggende kundskaber kombineret med høj viden om ældreplejen og en lyst til at lære nyt. Det er vigtigt, at medarbejderen kender deres kompetencer, så beboerne trygt kan stole på, at de får den bedste pleje/omsorg. Søndervang skal være et godt sted for beboere, pårørende, samarbejdspartnere. En transperent organisation der bygger på tillid.