Beboerdemokrati

En styrende værdi på Søndervang er beboerdemokrati, altså det at inkludere beboere og pårørende i beslutninger for fremtiden. Både personale og ledelse arbejder målrettet med beboerdemokrati og afholder løbende stormøder og husmøder. Søndervang involverer også beboerne i diverse udvalg såsom aktivitetsudvalg, kostmøder og lignende.

To gange om året afholder Søndervang stormøde for alle beboere, pårørende og personale, mens husmøderne afholdes på de enkelte afdelinger ligeledes to gange årligt. Også her er de pårørende inviteret med.

Der vælges én gang om året en beboerrepræsentant, der deltager som observatør i Søndervangs bestyrelse.

Du kan læse nærmere om vores seneste stormøde her, og i dette dokument kan du læse om vores retningslinjer for beboerdemokrati.

Beboerdemokrati

Beboerdemokrati