Brugertilfredshed på Søndervang

Brugertilfredshedsundersøgelsen for plejehjemmene i Frederiksberg Kommune 2017/2018 er afsluttet. Generelt er der stor tilfredshed med plejecentrene på Frederiksberg.

På Søndervang er beboertilfredsheden steget siden sidste undersøgelse i 2015. Især tilfredsheden med plejen og rengøringen er steget. Selvfølgelig er der fortsat områder hvor Søndervang kan udvikles, her er især aktivitetsområdet og maden i spil. Køkkenet er dog allerede omstruktureret efter undersøgelsen fandt sted og aktiviteterne arbejdes der dagligt med at få tilrettet beboernes ønsker og behov.

Læs seneste rapport >

 

Brugertilfredshed