Brugertilfredshed på Søndervang

Brugertilfredshedsundersøgelsen for plejehjemmene i Frederiksberg Kommune 2015 er afsluttet. Det var en meget tilfreds sundhedschef, Torben Laurén, der kunne fortælle at den generelle tilfredshed med plejehjem/plejecentre i Frederiksberg er højere end landsgennemsnittet.

Overvejende er beboerne godt tilfredse med at bo på Søndervang. 64% er meget tilfredse, 18% tilfredse, 11% hverken/eller og 7 % er utilfredse.

Hent BTU Plejecenterrapport 2015 >

Hent BTU Kommunerapport 2015 >

Brugertilfredshed