Bestyrelsesformanden har ordet

Birgitte Veit

Søndervangs bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra sognene Godthaab, Mariendal og Sankt Lukas. Organisationen Samvirkende Menighedsplejer har én repræsentant i bestyrelsen. 

Pastor Birgitte Veit er siden 2013 formand for Søndervangs bestyrelse. Ved bestyrelsesmøderne deltager, foruden repræsentanter fra de 3 menigheder og 1 repræsentant fra de samvirkende menighedsplejer, forstanderen, en personalerepræsentant og en beboerrepræsentant.

Der holdes bestyrelsesmøder 4 gange om året.

Gudtjenester og kirkerum

Hver anden torsdag holdes en lille gudstjeneste i Søndervangs kirkerum på 1. sal. Det er præsterne fra Skt. Lukas Kirke, Godthåbskirken og Mariendal Kirke, der skiftes til at komme. Gudtjenesterne er åbne for alle. Der synges tre salmer, der prædikes over den afvigtes søndags evangelium, og endelig er der mulighed for at komme til alters.
Kirkerummet er åbent alle dage, og salmebøgerne står fremme. Beboere og pårørende er naturligvis velkomne til at sætte sig derind, hvis de har brug for en stille stund alene eller sammen med andre.

Studiekreds

En eftermiddag om måneden er der et tilbud om en studiekreds for Søndervangs beboere og evt. pårørende. I kiosken kan man af Lone Work få oplyst, hvornår og hvor den finder sted. Af hende kan man også få udleveret materiale til studiekredsen. Det er beboere på Søndervang, der har taget initiativ til studiekredsen, da man efterlyste et forum, hvor man kunne tale om, hvordan man får mest ud af den sidste del af livet. Med andre ord er det studiekredsens mål at få en samtale i stand om intet mindre end den menneskelige eksistens. Med udgangspunkt i en lille tekst, som deltagerne har læst på forhånd, og som også læses højt ved mødets begyndelse, ledes samtalen, der varer ca. en time, af Søndervangs formand, sognepræst Birgitte Veit.