Ledelsen

Søndervang ledes af forstanderen, afdelingssygeplejerskerne, økonomaen og administrationschefen.

Gennem flere workshops, samtaler og praktiske interventioner, har ledergruppen udviklet sig fra at være en ”gruppe af ledere” til at være en samlet ledergruppe der står sammen om at skabe det bedste rammer for beboere, pårørende og medarbejdere.

Ledergruppens pejlemærker i 2015 er: Transperens, synergi og fælles retning med følgeskab og høj faglighed.

Lene WichmannLene Wichmann | Forstander, MPH, MoPP

Ledelse der giver mening øger trivslen. At være øverste leder på Søndervang er det mest meningsfulde lederjob jeg har haft i mine 20 år som leder, Jobbet giver mening fordi jeg på Søndervang hver dag er i direkte kontakt med beboerne og fordi jeg kan se at det er muligt at øge deres livskvalitet. 
Min daglige kontakt til beboere, pårørende og medarbejdere fylder mig med eneigi og arbejdsglæde.

I 2014 færdiggjorde jeg masterstudiet i Positiv Psykologi (MoPP), min viden om positiv psykologi anvender jeg dagligt til at understøtte medarbejderne i at bruge deres styrker, talenter og potientialer hos beboerne. Jeg oplever, at også medarbejderne finder en dyb menning i deres arbejde hos beboerne og trivslen øges for både beboere og medarbejdere.

Jeg er uddannet sygeplejerske, intensiv sygeplejerske og har en diplomuddannelse i ledelse. Desuden har jeg en Master i Publich Health (MPH), en coachuddannelse samt senest en uddannelse som facilitator og Master i Positiv Psykologi.

Pia Sehested | Sygeplejefaglig leder/ konstitueret afdelingssygeplejerske plejeboligerner

Jeg har været ansat som sygeplejefaglig leder på Søndervang siden april 2017. Den sygeplejefaglige standard skal være høj på Søndervang og jeg vil derfor kontinuerligt have fokus på videreudvikling af personalets faglige kompetencer.

I 2006 færdiggjorde jeg en kandidatuddannelse i Generel Pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet. I mit daglige arbejde på Søndervang bruger jeg derfor både min faglige og pædagogiske viden i forhold til, at understøtte personalets faglige kompetencer.
Jeg er uddannet sygeplejerske og intensivsygeplejerske. I dag brænder jeg for, at skabe de bedste rammer for beboerne på Søndervang og det har jeg mulighed gennem mit ansvar, som sygeplejefaglig leder.

Yvonne AndersenYvonne Andersen | Administrationschef 

Søndervang er et dejligt sted at arbejde, faktisk er jobbet som administrationschef det bedste arbejde jeg nogen sinde har haft. Den daglige kontakt til stedets unikke beboere gør mig glad, det at få lov til at følge med i deres daglige liv og deres små op og nedture giver mig energi til mit arbejde.

Jeg elsker at arbejde med systemer og tal, så arbejdet med at håndterer Søndervangs regnskaber er lige mig. Mine arbejdsområder er økonomi og HR, således er det også mig der har ansvaret for ansættelsesbreve mm. Mit kontor er åbent for alle beboere og medarbejdere.

John Aavang Hansen | Stedfortræder for afdelingssygeplejerske i plejeboligerne.

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Herlev sygeplejeskole i 1990. Jeg har arbejdet på somatiske afdelinger på Frederiksberg hospital og fungeret i forskellige typer af stillinger. Siden Maj 2015. har jeg været ansat, som stedfortræder for afdelingssygeplejersken i plejeboligerne på Søndervang.

I hverdagen er jeg optaget af, at beboerne får en optimal pleje og behandling, så den enkelte beboer på Søndervang opnår et meningsfyldt liv. Desuden er jeg optaget af den faglige udvikling, læring og kompetenceudvikling af både personale, elever og sygeplejestuderende.

Louise Merrild-LangeLouise Merrild Lange | Afdelingssygeplejerske i plejehjemmet 

Jeg er uddannet Sygeplejerske i 2005 og master i voksen pædagogisk udviklingsarbejde i 2010. Har fungeret i forskellige stillinger ved den kommunale hjemmesygepleje fra 2005 – 2014.

Jeg er stor tilhænger af åbenhed og samarbejde. Sidst men ikke mindst mener jeg, at alt udvikling skal foregå i tæt kontakt og samarbejde med praksis.  Dette citat er måske meget sigende for hvad jeg tilstræber i det daglige samarbejde:
”Fortæl mig ….. jeg glemmer. Vis mig …… jeg husker. Inddrag mig …............... jeg forstår”.

Stedfortræder for afdelingssygeplejersken

Stillingen vakant