Fortsat rigtig god sensommer til alle.

Fredag 1. september 2017

Kære Alle

Så er endnu en sommerfest lykkes. Hvert år, er jeg meget imponeret over, hvor mange mennesker det er muligt at samle til fest i vores gamle have. Tak til alle jer pårørende for jeres opbakning, det betyder rigtig meget for jeres nærmeste og for personalet, at I møder så talstærkt frem til vores arrangementer. Samtidig en kæmpe tak til alle ansatte på Søndervang, jeg er stolt over hvad I sammen kan få til at ske.

I september måned fortsætter bestræbelserne på at udvikle Søndervangs køkken. Det betyder, at vi endnu en gang får besøg af kokken Claus Olsen fra Københavns Madhus. Han skal sammen med Søndervangs kok Jan og det øvrige personale i køkkenet, arbejde videre på kvalitetsløftet i køkkenet. I oktober kommer Marianne Mollerup, som ligeledes er fra Københavns Madhus, og superviserer på menuplaner og mellemmåltider. Det er rigtig dejligt med alle de tilbagemeldinger I giver både i spisestuen og på afdelingerne. Dem vil vi tage med i alle overvejelserne.

Den 27. september får Søndervang besøg af måltidspanelet. Et panel bestående af politikere og ledere i Frederiksberg kommune samt en kok. De vil spise med om aftenen – og kommer kl. 17. Herefter giver de feed-back på hvad de ser og smager!
I sidste blad foreslog jeg et møde med hospicepræst Charlotte Clante om temaet: ”En værdig afslutning på livet”. Flere har givet udtryk for at de fandt dette var en god ide. Jeg arbejder videre på en dato, I hører nærmere.

I plejegruppen drøfter vi i øjeblikket hvad ”God sygepleje” er på Søndervang. Konkret betyder det at sygeplejefaglig leder Pia Sehested og undertegnede deltager i plejen i team 1 (plejeboligerne). Vores observationer drøfter vi med personalet og i oktober/november vil ”Prioriteringstrappen” blive implementeret. Prioriteringstrappen er et redskab til scoring af travlhed og prioritering af opgaver. Disse prioriteringer vil også blive gjort synlige for jer beboere og pårørende. På en tavle ved vagtstuen vil I kunne se om personalet er i: Grøn, Gul eller Rød tilstand. Den Grønne tilstand er der hvor alle arbejdsopgaver kan varetages, Gul er den tilstand hvor det er nødvendigt at prioritere i opgaverne (fx kan det være doseringen af medicin til næste døgn, som udskydes til efterfølgende vagt). Rød tilstand er den tilstand som kræver helt særlig fokusering og prioritering (fx indkaldelse af personale).

På beboer/pårørende mødet den 20. november 2017, vil I blive introduceret til metoden. Implementeringen starter i team 1 (plejeboligerne). Når Pia og jeg er færdig der, arbejder vi videre med en gennemgang af boligerne og plejeopgaverne i team 2, 3 og 4 (plejehjemmet).

Med til dette arbejde følger også en oprydning i boligerne, derfor vil jeg gerne opfordre beboere og pårørende til at se kritisk på jeres hjem. Er der ledninger som kan sættes bedre fast eller møbler som kan flyttes. Har I brug for hjælp til dette så sig endelig til. Efter oprydningen vil også rengøringsstandarden gennemgås. Denne opfølgning på arbejdet er med til at højne rengøringsstandarden, som blev påbegyndt i 2015/2016.

Fortsat rigtig god sensommer til alle – vejret er stadig lunt og der vil stadig være mulighed for en kop kaffe i haven.

De bedste hilsner
Lene Wichmann
Forstander