Livet på Søndervang

Formålet med Søndervang er at tilbyde bolig og daglig hjælp til borgere, der er bosat i kommunen. At være plejehjem for pensionister, som behøver tilsyn i et sådant omfang, at de ikke på betryggende måde kan klare sig i egen bolig. At være hjemsted for pensionister i beskyttede boliger (plejeboliger) og at give den bedst mulige pleje og behandling. At tilbyde en aktiv, indholdsrig og tryg tilværelse.