Ambitiøs sygeplejefaglig leder med geriatrisk erfaring

Frederiksberg 2 maj 2018.

Ønsker du indflydelse? Søndervang søger sygeplejefaglig leder 37 timer ugentlig

Søndervang søger en erfaren sygeplejefaglig leder med akademiske kompetencer og viden om ældre. Vi søger en sygeplejerske, der ser det meningsfulde i sygepleje til ældre. Har du lysten til sammen med Søndervangs ledergruppe at håndtere de daglige udfordringer, i en organisation hvor vi har stor fokus på fagligheden, så søg

Søndervang skaber velvære gennem: aktivitet, træning, sund kost, pleje og omsorg

Plejehjemmet Søndervang http://www.plejehjemmet-soendervang.dk/ ligger på Frederiksberg, vi har 60 plejehjemsboliger og 44 plejeboliger. Plejen er organiseret i fire teams, fordelt med tre mindre plejeteams knyttet til plejehjemmet og et stort plejeteam knyttet til plejeboligerne. Der er en afdelingssygeplejerske og en stedfortrædende sygeplejerske knyttet til begge afdelinger.
Jobbet

I tæt samarbejde med ledergruppen på 5 kollegaer skal du stå i spidsen for, at vi sammen med det øvrige personale indfrier vores høje faglige ambitioner.

Overordnet vil opgaverne være: ansvarlig for kontinuerlig udvikling af plejen, tovholder på utilsigtede hændelser og tilsyn, opfølgning og fortsat udvikling af triage og dokumentation (CURA), initiere forskningsprojekter i pleje til ældre og demente, undervisning og kompetenceudvikling.

Du bliver en del af et engageret lederteam, der sammen med personalet gennem nærvær - inspireret af positiv psykologi – hver dag er motiveret til at klare dagens udfordringer.

Uddannet sygeplejerske med akademiske kompetencer og - lyst til ældrepleje

– Du er uddannet sygeplejerske – og har geriatrisk erfaring
– Du har en stor viden om demens – og er evt. uddannet demenskoordinator
– Du har videreuddannelse på master – eller kandidatniveau
– Du har erfaring i at lede projekter - og medarbejdere mod en fælles vision
– Du kan omsætte kompleks sygeplejeteori til konkret handling ude hos beboerne
– Du ser ældreplejen som din fremtid

Som person er du harmonisk med selvindsigt - og du lytter til dine kollegaers, beboernes og øvrige samarbejdspartneres råd og ideer. Dem tager du med i dine overvejelser, når du sammen med ledergruppen planlægger udviklingen af en stabil hverdag for beboere, pårørende og kollegaer.

Vi arbejder i dokumentationssystemet CURA fra 1. maj 2018. ”Triage” er implementeret i alle teams. Ledergruppen udarbejder hvert år en fælles strategi inspireret at positiv psykologi. I 2018 arbejder vi med: Check-in samtaler, One-to-One samtaler, samtalehjul, årshjul, Lego Serious-Play, og de enkelte teams er aktuelt i et teamudviklingsforløb med konsulent Mads Bab fra firmaet ”Gnist” som facilitator.

Har du spørgsmål til stillingen?

Yderligere oplysninger kan fås hos: Forstander Lene Wichmann +45 61 18 92 74 eller lewi01@frederiksberg.dk

Ansøgning og CV

Ansøgningerne behandles løbende, der stiles mod ansættelse fra 1. august 2018. Ansøgning og CV sendes til Lene Wichmann på mail til lewi01@frederiksberg.dk eller med post til:

Forstander Lene Wichmann
Søndervang Plejehjem
Nyelandsvej 87,
2000 Frederiksberg.