Stedfortræder for afdelingssygeplejerske

Frederiksberg den 5. oktober 2017

Tror du på faglig ledelse?

Vi søger en handlekraftig og faglig stærk sygeplejerske, der ser mulighederne inden for sygepleje til ældre – og forfølger dem. Har du lysten til sammen med afdelingssygeplejersken at håndtere dagligdagens udfordringer i en afdeling, hvor alle har stor fokus på den faglige kvalitet.
Stillingen er på 37 timer i gennemsnit pr. uge – fortrinsvist i dagvagt (weekendvagt hver 6. uge)

Søndervang skaber velvære gennem aktivitet, træning og pleje

Plejehjemmet Søndervang ligger på Frederiksberg, hvor vi har 60 plejehjemsboliger og 44 plejeboliger. På Søndervang fokuserer alle på at skabe velvære hos vores beboere, og vi tilbyder pleje, aktivitet og træning – altid med beboerne i centrum.

Plejehjemmet er omorganiseret i 2016 og sammenlagt til en afdeling, med en afdelings-sygeplejerske, 3 teams og ca. 40 medarbejdere. Du skal sammen med afdelingssygeplejersken understøtte den videre udvikling af teamsamarbejdet på tværs samt understøtte en fortsat videndeling og kompetenceudvikling hos personalet.

Du bliver en del af et engageret lederteam, der gennem faglig og nærværende ledelse - inspireret af positiv psykologi - leder et motiveret personale til at klare dagens udfordringer. Ligesom du sammen med afdelingssygeplejersken skaber rammerne for beboere, medarbejdere og pårørende, så vi sammen møder vores høje faglige ambitioner.

Uddannet sygeplejerske med erfaring og - lyst til videreuddannelse

–  Du er uddannet sygeplejerske – og tror på faglig ledelse
–  Samtidig har du erfaring med at arbejde med ældre fra primærsektor eller hospital
–  Du ser ledelse som en del af din fremtid - og du ønsker videreuddannelse

Som person har du selvindsigt - og du lytter til dine kollegaers, beboernes og øvrige samarbejdspartneres råd og ideer. Dem tager du med i dine overvejelser, når du sammen med afdelingssygeplejersken planlægger en stabil hverdag for beboere, pårørende og medarbejdere.
Du vil få medansvar for vagtplanlægningen. Der er ansat en sundhedssekretær, som varetager den daglige planlægning og opfølgning, men i afdelingssygeplejerskens fravær vil du skulle understøtte sekretæren i planlægningen.

Vi arbejder i KMD-Care (CURA fra april 2018) og IT-kundskaber er nødvendige, ligesom du må have gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt. Triage er implementeret i alle teams i 2016. I 2017 – 2018 implementeres ”Prioriteringstrappen” – med ønsket om at synliggøre arbejdsopgaverne i en prioriteret rækkefølge og styrke det psykiske arbejdsmiljø blandt personalet.

 

Har du spørgsmål til stillingen?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Louise Merrild Lange tlf. 60222632, mail: lola11@frederiksberg.dk eller forstander Lene Wichmann tlf. 61189274, mail lewi01@frederiksberg.dk

Ansøgningerne behandles fortløbende. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i november 2017.
Jobstart januar 2018.

Ansøgning og CV sendes til Søndervang på mail til lewi01@frederiksberg.dk eller med post til
Søndervang, Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg.