Ansvarshavende aftensygeplejerske til Søndervang

Frederiksberg 2 maj 2018.

Erfaren og selvstændig sygeplejerske

Du bliver en af 2 ansvarshavende aftensygeplejersker, der sammen med det øvrige personale skal udvikle og præge plejen om aftenen, så beboerne på Søndervang har et trygt og godt liv hele døgnet .

Søndervang søger en ansvarshavende aftensygeplejersker 28 timer i gennemsnit pr. uge, vagterne fordeles med 5/2 (der er ansat en kollega til at arbejder i modsatte uge).

Søndervang skaber velvære gennem: aktivitet, træning, sund kost, pleje og omsorg

Plejehjemmet Søndervang ligger på Frederiksberg, vi har 60 plejehjemsboliger og 44 plejeboliger. Søndervang består af fire plejeteams, fordelt med tre mindre plejeteams knyttet til plejehjemmet og et stort plejeteam knyttet til plejeboligerne. Der er en afdelingssygeplejerske og en stedfortrædende sygeplejerske knyttet til begge afdelinger.

I aftenvagten er der i alt 10 medarbejdere (social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælper) i vagt. Derudover er der en ansvarshavende aftensygeplejerske med ansvar for plejen på tværs i organisationen.

Den ansvarshavende aftensygeplejerske skal være med til at understøtte og videreudvikle teamsamarbejdet på tværs samt medvirke til videndeling og kompetenceudvikling om aftenen.

Overordnet vil opgaverne være: Prioritering bl.a. ud fra triage, medicinadministration, superversion af kollegaer i forhold til den akut syge ældre og palliation. Administrative opgaver i forhold til: Dokumentation, modtagelse af nye beboere og modtagelse af beboere, der vender hjem fra hospitalet, kontakt til læger, personale mm. Meget forskellige opgaver afhængig af beboernes og kollegaers behov .

Du bliver en del af et engageret medarbejderteam, der - inspireret af positiv psykologi – hver aften er motiveret til at klare vagtens udfordringer.

Uddannet sygeplejerske med erfaring og - lyst til ældrepleje

–  Du er uddannet sygeplejerske – og har stor lyst til at pleje ældre
–  Du har erfaring med at arbejde med ældre fra primærsektor eller hospital
–  Du ser ældrepleje som en del af din fremtid - og du ønsker at dygtiggøre dig

Vi arbejder i dokumentationssystemet CURA fra 1. maj 2018. ”Triage” er implementeret i alle teams. Ledergruppen udarbejder hvert år en fælles strategi inspireret at positiv psykologi. I 2018 arbejder vi med: Check-in samtaler, One-to-One samtaler, samtalehjul, årshjul, Lego Serious Play, og de enkelte teams er aktuelt midt i et teamudviklingsforløb sammen med konsulent Mads Bab fra firmaet ”Gnist”.

Vil du vide mere om stillingen?

Yderligere oplysninger kan fås hos Forstander Lene Wichmann på +45 61 18 92 74 eller lewi01@frederiksberg.dk

Ansøgning og CV

Ansøgningerne behandles løbende, der stiles mod ansættelse fra 1. juni eller juli 2018. Ansøgning og CV sendes til Lene Wichmann på mail til lewi01@frederiksberg.dk eller med post til:

Forstander Lene Wichmann
Søndervang Plejehjem
Nyelandsvej 87,
2000 Frederiksberg.