Ambitiøs afdelingssygeplejerske med geriatrisk erfaring

Frederiksberg den 5. januar 2018.

Tror du på ledelse?

Søndervang søger erfaren afdelingssygeplejerske med akademiske kompetencer og viden om ældre. Vi søger en handlekraftig og robust afdelingssygeplejerske, der ser mulighederne i sygepleje til ældre – og forfølger dem. Har du lysten til at være en del af et ambitiøst lederteam i en organisation, hvor vi har stor fokus på fagligheden, så søg….

Søndervang skaber velvære gennem aktivitet, træning og pleje

Plejehjemmet Søndervang ligger på Frederiksberg, vi har 60 plejehjemsboliger og 44 plejeboliger. På Søndervang fokuserer vi på at skabe velvære hos vores beboere, og at tilbyder pleje, aktivitet og træning – altid med beboerne i centrum.

Søndervang er opdelt i fire plejeteams, fordelt med tre mindre plejeteams knyttet til plejehjemmet og et stort plejeteam knyttet til plejeboligerne. Det er til plejeboligerne vi søger en afdelingssygeplejerske. I plejeboligerne er der udover afdelingssygeplejersken en stedfortrædende sygeplejerske samt to basis sygeplejersker og ca. tyve social-og sundhedsassistenter/hjælpere.

Tæt samarbejde

I tæt samarbejde med resten af ledergruppen på fire kollegaer skal du stå i spidsen for, at vi sammen med det øvrige personale indfrier vores høje faglige ambitioner.

Overordnet vil ledelsesopgaverne være: at medvirke til en fortsat udvikling af sygeplejen til ældre, opfølgning og videre udvikling af triage og dokumentation, initiere forskningsprojekter i pleje til ældre og demente, undervisning, vagtplanlægning og kompetenceudvikling af personalet.

Du bliver en del af et engageret lederteam, der sammen med personalet gennem nærvær - inspireret af positiv psykologi – hver dag er motiveret til at klare dagens udfordringer.

Uddannet sygeplejerske med ledererfaring og akademiske kompetencer
– Du er uddannet sygeplejerske – og har erfaring med ledelse af plejen til ældre
– Du ser ældreplejen som din fremtid - og du er ambitiøs og ønsker fortsat at dygtiggøre dig
– Du har videreuddannelse på master – eller kandidat niveau
– Du har erfaring i at lede projekter og medarbejdere mod en fælles vision
– Du kan omsætte kompleks sygeplejeteori til konkret handling hos beboeren og sammen med personalet

Som person er du nærværende og har selvindsigt - og du lytter til dine kollegaers, beboernes og øvrige samarbejdspartneres råd og ideer. Dem tager du med i dine overvejelser, når du sammen med ledergruppen planlægger udviklingen af en stabil hverdag for beboere, pårørende og kollegaer.

Vi arbejder i KMD-Care, 1. maj 2018 implementeres dokumentationssystemet CURA. ”Triage” er implementeret i alle teams. Ledergruppen udarbejder hvert år fælles strategier inspireret at positiv psykologi. I 2018 er der planlagt teamudvikling for personalet i team et, dette i samarbejde med en ekstern konsulent med kompetencer inden for positiv psykologi..

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Forstander Lene Wichmann tlf. 61 18 92 74 eller mail: lewi01@frederiksberg.dk

Ansøgningsfrist 24. januar 2018. Ansættelsessamtaler den 30. januar 2018

Ansøgning og CV sendes til Lene Wichmann på mail til lewi01@frederiksberg.dk eller med post til:
Forstander Lene Wichmann
Søndervang Plejehjem
Nyelandsvej 87,
2000 Frederiksberg.