Social-og sundhedsassistent i aftenvagt til Søndervang

Frederiksberg 5. januar 2018.

Fagligt kompetente og selvstændige assistenter søges

Søndervang søger 3 erfarne og handlekraftige social- og sundhedsassistenter til aftenvagt. Vi søger assistenter, der ser mulighederne i sygepleje til ældre om aftenen. Har du lysten til sammen med det øvrige personale at håndtere udfordringerne om aftenen, i en organisation hvor vi har stor fokus på fagligheden, så søg

Søndervang søger tre social- og sundhedsassistenter til aftenvagt 28 timer i gennemsnit pr. uge, vagterne fordeles med 5/2, der arbejdes hver anden weekend.

Søndervang skaber velvære gennem aktivitet, træning og pleje

Plejehjemmet Søndervang http://www.plejehjemmet-soendervang.dk/ ligger på Frederiksberg, vi har 60 plejehjemsboliger og 44 plejeboliger. På Søndervang fokuserer vi på at skabe velvære hos vores beboere, og at tilbyder pleje, aktivitet og træning– altid med beboerne i centrum.
Søndervang består af fire plejeteams, fordelt med tre mindre plejeteams knyttet til plejehjemmet og et stort plejeteam knyttet til plejeboligerne. Der er en afdelingssygeplejerske og en stedfortrædende sygeplejerske knyttet til begge afdelinger.

I aftenvagten er der i alt 10 medarbejdere (social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere) på vagt, samt en ansvarshavende aftensygeplejerske.

Uddannet social- og sundhedsassistent med erfaring og - lyst til ældrepleje

– Du er uddannet social-og sundhedsassistent – og har stor lyst til at pleje ældre
– Du ser ældrepleje som en del af din fremtid - og du ønsker at dygtiggøre dig

Som person har du selvindsigt og er nærværende - og du lytter til dine kollegaers, beboernes og øvrige samarbejdspartneres råd og ideer. Dem tager du med i dine overvejelser, når du sammen med dine kollegaer planlægger en god aften for og med beboere, pårørende og kollegaer.
Vi arbejder i KMD-Care (pr. 1. maj 2018 CURA) og IT-kundskaber er nødvendige. ”Triage” er implementeret i alle teams.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

– Afdelingssygeplejerske Louise Merrild Lange (team 2, 3 & 4): 60222632
– Konstitueret afdelingssygeplejerske Pia Sehested (team 1): 26234078

Ansøgningsfrist den 24. januar 2018. Ansættelse snarest muligt

Ansøgning og CV sendes til forstander Lene Wichmann på mail til lewi01@frederiksberg.dk eller med post til:

Forstander Lene Wichmann
Søndervang Plejehjem
Nyelandsvej 87,
2000 Frederiksberg.