Personalet på Søndervang

På Søndervang vægtes alle personalekategorier lige højt. Om du er ansat i køkkenet, rengøringen eller i plejen – alle arbejdsopgaver er lige vigtige for at understøtte beboernes ”Gode liv”.

I plejen er der ansat i alt 10 sygeplejersker. Sygeplejersken skal planlægge og understøtte en pleje af høj faglig kvalitet. Sygeplejersken modtager nye beboere og plejer beboere der har brug for ekstra opsyn under akut sygdom eller opblussen i kroniske lidelser.

Den største gruppe af medarbejdere i plejen er social- og sundhedsassistenter. Det er social- og sundhedsassistenten der understøtter rehabiliteringen til en god hverdag, hvor beboerne kan klare så meget som muligt selv.

Social og sundhedshjælperen hjælper beboerne der hvor hverdagen kan være svær at klarer, der hvor en hånd til et bad gør underværker.

I ”værkstedet” et ansat 2 pædagoger som hver måned laver en plan for gode aktiviteter. Det er muligt at komme i teateret, i operaen på museum – der indbydes til mandegrupper, café, sang og foredrag.

Terapeuterne understøtter træning og rehabilitering. Det er muligt at deltage i gymnastik, wellness eller få individuel træning.

Personalet i køkkenet understøtter det ”gode liv” ved at lave mad af høj kvalitet. Køkkenet er gode til både at lave ”gammeldags” og moderne mad. Det er også muligt at få lavet specielle diæter.

Personalet i rengøringen, vaskeri og teknisk afdeling sørger for at der altid er rent og ordentligt i det gamle hus.