Nyt dokumentationssystem og beboermøde i maj

Tirsdag 1. maj 2018

Kære Alle

Sammen med Frederiksberg Kommune er Søndervang ved at implementere et nyt dokumentationssystem i forhold til plejen.

Dokumentationssystemet hedder CURA, og personalet er i de sidste mange måneder blevet undervist i det nye system, som alle plejecentre og hjemmeplejen overgår til 1. maj 2018.

Systemet skulle blive meget mere enkelt og sikkert, så alle glæder sig til at systemet er fuldt implementeret. De næste 14 dage vil der dog være et stort arbejde for alle medarbejdere med at lægge data ind igen på den nye måde, og der er dage hvor systemet er helt lukket ned, så dokumentationen skal skrives på papir, der så senere føres ind i CURA. I kan høre mere om dette nye system på næste beboer- pårørende møde.

Beboer- pårørendemødet afholdes den 28. maj kl. 15.30 i spisestuen. Mødet er for alle beboere og pårørende på Søndervang. På mødet vil jeg informere om: økonomi, organisering, aktiviteter, resultatet af seneste brugertilfredshedsundersøgelse mm. Desuden skal der igen vælges en beboer som repræsentant til Søndervangs bestyrelse.

Jeg håber meget at nogen har lyst til at stille op til valg. Interesserede er meget velkomne til at henvende sig til mig for evt. at høre mere om hvad arbejdet består i.

På beboermødet vil der også være mulighed for at drøfte kosten. Køkkenchefen og hans team vil deltage og tage imod feedback og gode ideer til endnu bedre mad på Søndervang.

I ønskes alle en dejlig maj måned med sol og kaffe i haven.

De bedste hilsner
Lene Wichman
Forstander