Godt Nytår til Jer alle

Mandag 1. januar 2018

Kære Alle

Så kan vi skrive 2018. Et nyt år, hvor vi alle håber på mere fred i verden, på bedre forhold for flygtninge, på mindre terror og mindre forurening. I Danmark er vores håb, at det velfærdssamfund, som I har været med til at bygge op, må fortsætte med at hænge sammen, så kvaliteten af pleje og behandling på vores sygehuse fortsat er høj. At vores uddannelsessystem fortsat er tilgængeligt for alle – rig såvel som fattig, samt at ældreplejen må kunne stå mål med de krav I – og samfundet stiller. Heldigvis er der stor politisk opmærksomhed på ældreplejen. Hvilket konkret betyder, at vi får tilført lidt ekstra ressourcer til bemanding samt at klippekortsordningen fortsætter.

På Søndervang starter vi det nye år med en nytårskur for alle beboere og personale den 18. januar 2018. Her serveres en Champagne og en 3-retters nytårsmenu, og vi ønsker hinanden godt nytår.

I 2018 vil vores fokus på Søndervang fortsat være på fagligheden. Gennem faglig ledelse, dvs. en ledelse der ses og mærkes helt ude i boligen, vil vi i ledergruppen inspirere medarbejderne til at fortsætte forbedringen af den faglige kvalitet, så I beboere bliver endnu mere velbefindende og i endnu højere grad oplever at blive hørt og set.

Antallet af sygeplejersker på Søndervang øges i 2018. I alt vil vi være 11 sygeplejerske på Søndervang, og følger dermed de anbefalinger som bl.a. Ældresagen og Dansk Sygepleje Råd er kommet med. Men sygeplejersker øger naturligvis kun kvaliteten i plejen ved at have gode samarbejdspartnere som også kompetenceudvikles. I 2018 vil kompetenceudviklingen bl.a. omhandle: medicindosering/dispensering, prioritering af arbejdsopgaver, grundlæggende sygepleje og ernæring. 1. maj skiftes der dokumentationssystem, vores nye system hedder CURA og tegner til at blive rigtig godt og nemt at arbejde i.

Også kost og motion vil der fortsat være fokus på. Jeg er rigtig glad for at kunne fortælle at fysioterapeut Camilla Dorsaji kommer tilbage til Søndervang 1. januar. Hun vil sammen med Martin Mourtizen sammensætte spændende træningsforløb. Der bliver fortsat mulighed for både individuel og hold træning. Til februar vender ergoterapeut Sussi Ulnits Glarø tilbage til hendes job, så fra februar har vi igen et rigtig stærkt hold i terapien.

Ligeledes fortsætter vi med at udvikle køkkenet. Der vil i 2018 særligt være fokus på valgfrihed, duft og kost til beboere med synke problemer. Stillingen som leder og kulinarisk udvikler er genopslået, så snart den rette person er fundet, får I besked.

Rigtig godt nytår til alle. 2018 bliver endnu et spændende år, hvor vi sammen vil flytte os endnu mere. Målet er fortsat, at Søndervang skal opleves som et stabilt, trygt og kærligt hjem for alle. Jeg ved, at hele personalet hver dag gør deres bedste, for at understøtte netop din hverdag – og dit liv.

Kærlig hilsen
Lene Wichmann
Forstander